Struktura Organizacyjna Zarządu Głównego ZNP

Drukuj
Kategoria: Struktura
Opublikowano Super User

Sekretariat Zarządu Głównego Związku Nauczycielstwa Polskiego


Prezes ZG

Sławomir Broniarz

 • reprezentuje ZNP i Zarząd Główny
 • kieruje pracami Zarządu, Prezydium i Sekretariatu


Wiceprezes ZG

Krzysztof Baszczyński

ZESPÓŁ POLITYKI EDUKACYJNEJ

 • Komisje: Pedagogiczna, Socjalna i Ochrony Pracy,
 • status zawodowy i sprawy płacowe nauczycieli,
 • finansowanie zadań edukacyjnych,
 • prowadzenie szkół i nadzór pedagogiczny,
 • problematyka dot. wszystkich typów i rodzajów szkół,
 • kształcenie i doskonalenie nauczycieli,
 • likwidacjia i przekazywanie szkół i placówek,
 • poradnictwo prawne,
 • opiniowanie projektów aktów prawnych.

WICEPREZES ZG

Grzegorz Gruchlik

ZESPÓŁ KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ

 • współpraca z organizacjami pozarządowymi i samorządowymi,
 • Krajowa Sekcja Pracowników Administracji i Obsługi,
 • Centralny Klub Młodego Nauczyciela ZNP,
 • obsługa prawna pracowników samorządowych niebędących nauczycielami,
 • opracowywanie projektów opinii, analiz i stanowisk z zakresu prawa pracy,
 • ponadzakładowe układy zbiorowe pracy,
 • regulaminy wynagradzania i pracy.

WICEPREZES

Jarosław Czarnowski

ZESPÓŁ ORGANIZACJI I PROMOCJI ZWIĄZKU

 • działalność Krajowej Sekcji Emerytów i Rencistów ZNP,
 • bsługa działalności Głównej Komisji Rewizyjnej.
 • opieka nad Komisjami; ds. Kultury, Sportu i Turystyki i ds. Historii, Promocji i Organizacji Pracy Związkowej,
 • fundusz specjalnej pomocy dla członków ZNP,
 • odznaczenia państwowe, resortowe i związkowe,
 • elektroniczna baza danych członków ZNP,
 • szkolenia dla prezesów okręgów i oddziałów ZNP,
 • organizacja i obsługa posiedzeń ciał ststutowych ZNP.

 

Zarząd Główny ZNP

w kadencji 2010-2014

 1. Adaszewski Wojciech - Okręg Wielkopolski
 2. Baszczyński Krzysztof - Okręg Łódzki
 3. Boroń Arkadiusz - Okręg Małopolski
 4. Branicki Tomasz - Okręg Warmińsko-Mazurski
 5. Broniarz Sławomir - Prezes ZNP
 6. Chełchowska Teresa - Okręg Zachodniopomorski
 7. Chodubska Mirosława - Okręg Dolnośląski
 8. Chorowicz Robert - Okręg Mazowiecki
 9. Czarnowski Jarosław - Okręg Kujawsko-Pomorski
 10. Ćwiek Marek - Okręg Łódzki
 11. Drej Ewa - KSPAiO
 12. Fabryczny Marek - Okręg Śląski
 13. Gontarski Dariusz - RSzWiN
 14. Gościniak Piotr - Okręg Wielkopolski
 15. Grek Maria - Okręg Podkarpacki
 16. Gruchlik Grzegorz - Okręg Kujawsko-Pomorski
 17. Gulcz Marian - Okręg Wielkopolski
 18. Janiszewska Teresa - KSEiR
 19. Jasiowska Bożena - Okręg Świętokrzyski
 20. Jędryczkowska Maria - KSEiR
 21. Kamiński Wojciech - RSzWiN
 22. Kielar Jerzy - Okręg Podkarpacki
 23. Kłak Stanisław - Okręg Podkarpacki
 24. Kołos Aleutyna - Okręg Podlaski
 25. Kołtunowicz Wanda - Okręg Świętokrzyski
 26. Korbal Maria - Okręg Mazowiecki
 27. Korczak Tomasz - Okręg Mazowiecki
 28. Kosior Włodzimierz - Okręg Lubelski
 29. Kostrzewska Ewa - Okręg Lubuski
 30. Kościelniak Maria - Okręg Wielkopolski
 31. Kowalik Ryszard - Okręg Kujawsko-Pomorski
 32. Kowalski Jerzy - Okręg Dolnośląski
 33. Koziński Janusz - Okręg Warmińsko-Mazurski
 34. Lincer Jadwiga - Okręg Śląski
 35. Mania Bożena - Okręg Lubuski
 36. Markowska Elżbieta - Okręg Pomorski
 37. Mazurek Stanisław - Okręg Dolnośląski
 38. Młynarski Adam - Okręg Łódzki
 39. Niedbała Ewa - Okręg Śląski
 40. Nisztor Stanisław - Okręg Mazowiecki
 41. Opilska Halina - Okręg Świętokrzyski
 42. Piekarz Kazimierz - Okręg Śląski
 43. Potulski Franciszek - Okręg Pomorski
 44. Rak Janusz - RSzWiN
 45. Ralska Grażyna - Okręg Małopolski
 46. Rezler Jadwiga Aleksandra - Okręg Śląski
 47. Różycki Janusz - Okręg Lubelski
 48. Różycki Stanisław - RSzWiN
 49. Sadowski Józef - Okręg Małopolski
 50. Sidoruk Teresa - Okręg Lubelski
 51. Sikora Grzegorz - Okręg Śląski
 52. Smolira Jan - Okręg Dolnośląski
 53. Sobiborowicz Wanda - Okręg Opolski
 54. Stachańczyk Henryka - Okręg Śląski
 55. Stalmach-Krzyworzeka Maria - Okręg Małopolski
 56. Stasiak Celina - Okręg Lubelski
 57. Stępień Halina - Okręg Podkarpacki
 58. Sybilski Zdzisław - RSzWiN
 59. Szczołko Anna - KSPAiO
 60. Szmeja Maria - Okręg Mazowiecki
 61. Szulc Jolanta - Okręg Pomorski
 62. Tarasiewicz Iraida - Okręg Podlaski
 63. Trębacz Marian - Okręg Łódzki
 64. Wacławik Ksenia - Okręg Opolski
 65. Wąsala Joanna - Okręg Wielkopolski
 66. Wyraz Zbigniew - KSPAiO
 67. Zalczyk Jan - Okręg Śląski
 68. Zielińska Ewa - Okręg Mazowiecki
 69. Zygmunt Adam - Okręg Zachodniopomorski

2011 Władze ZG.
Powered by Joomla 1.7 Templates